Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava

Jungmannova 349/3
702 00 Ostrava-Přívoz

Informace o instituci Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava

Církevní základní škola P. Pittra byla zřízena v roce 1993 jako součást projektu Charity Ostrava na pomoc potřebným lidem v Ostravě. Od 1.9.1997 je zřizovatelem školy Biskupství ostravsko-opavské.

Škola je vzdělávací institucí poskytující základní vzdělání dětem ve věku od 6 do 15-ti let. Součástí školy je mateřská škola a přípravný ročník.

Církevní základní škola P. Pittra si klade za cíl naplňovat odkaz Přemysla Pittra, tj. pomáhat sociálně potřebným dětem. Ve škole se učí více než 90 % romských žáků. Většina z nich pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Usilujeme o pozitivní a ohleduplné vzdělávací prostředí respektující míru schopností a nadání dětí. Jsme zařízení, které integruje děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Našim cílem je dosáhnout úrovně vzdělání a chování dětí, která bude srovnatelná s běžnými základními školami a v dlouhodobém horizontu otevře možnosti pro vstup dětí z majoritní společnosti.

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ředitelka školy: PhDr. Soňa Tarhoviská

Kde nás najdete?

Zobrazit